galerija | menininkaiEglė Pilkauskaitė

Lietuva , .
1989

Minties inkrustacija ir prasmės sąlygiškumas

Siekiant aktyviai reflektuoti autorės kūrinius svarbu prisiminti - itin svarbu, kad kūrinys atspindėtų procesą, o ne taptų paskiru, atskiru objektu. Eglė Pilkauskaitė neatskiria meno kūrinio kūrybos proceso nuo paties kūrinio galutinės išraiškos formos, o atvirkščiai – sureikšmina procesą jam suteikdama pirmenybę. Organiškose ir natūraliose meno kūriniuose randamose formose autorė pasakoja apie supančią dekonstrukciją, griūties bei irimo procesus, kuriuos ji siūlo pažinti per meno pojūtį. 

Šalia parodoje eksponuojamų darbų yra eksponuojamas ir “Paper surface - any surface”. Tai dienoraštinio tipo kūrinys, kuriame užfiksuoti keleri autorės gyvenimo metai. Iš Vilniaus į Londoną, iš Londono į Varšuvą ir vėl atgal į Vilnių – tokia kūrinio keliavimo trajektorija. Žvelgdama į popieriaus paviršių autorė mediatatyviai pieštuku sekė popieriaus reljefo vingius, juose fiksuodama gyvenimo kasdieniškumą. 

Nors menininkės darbuose yra įmanoma rasti savirefleksijos bruožų, greičiau tai yra tiesiog jai būdingas filosofiškos ir daugiasluoksnės kūrybos plėtojimas. Autorei būdinga balansuoti ant plonytės estetinės grožio ir bjaurumo ribos bei leisti ir tuo pačiu stebėti kiek autonomiškai naudojamos kūryboje medžiagos pasiduoda procesui.